میزبانی وب

Host-100MB

فضای وب 100MB


نوع هارد دیسک SSD


پهنای باند ماهانه نامحدود


Subdomains نامحدود


کنترل پنل CPanel

Host-500MB

فضای وب 500MB


نوع هارد دیسک SSD


پهنای باند ماهانه نامحدود


Subdomains نامحدود


کنترل پنل CPanel

Host-1000MB

فضای وب 1000MB


نوع هارد دیسک SSD


پهنای باند ماهانه نامحدود


Subdomains نامحدود


کنترل پنل CPanel

Host-2000MB

فضای وب 2000MB


نوع هارد دیسک SSD


پهنای باند ماهانه نامحدود


Subdomains نامحدود


کنترل پنل CPanel